My Boat

My Boat Paris
My Boat Adresse
My Boat
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Afficher le numéro08 95 69 75 03 *
* 3euros. Ce numéro valable 5 minutes n'est pas le numéro du destinataire mais le numéro d'un service permettant la mise en relation avec celui-ci. Ce service est édité par le site SoonNight.com. pourquoi ce numéro

Après quelques pas à travers le plus grand parc de Paris, entrez dans ce lieu unique et magique. Les pieds dans l'eau, My Boat, sous ses airs de paquebot de croisière vous convie dans une ambiance décalée et féérique.

Vous replongerez à cette époque où croisière et luxe ne faisait qu'un. Nostalgie et découverte sont les maitres mots de ce « bateau » aux allures du Titanic ! Une carte Brasserie pour les envies légères et un carte Gastronomique pour les fins connaisseurs !

Discotheque My Boat Paris

Soirées au My Boat

After Work
MYBOAT IS BACK _/ SOIREE KIZOLMBA SANS COURS
Mercredi 23 Novembre 2016
Autre
GLAM'S CHRISTMAS
Vendredi 12 decembre 2014
Soirée étudiante
Gala de fin d'année
Vendredi 28 juin 2013
Soirée étudiante
Welcome to Fabulous
Vendredi 26 octobre 2012
Soirée clubbing
Resurrection Party
Vendredi 04 mai 2012
Soirée clubbing
NUIT DES DÉLICES
Vendredi 11 Novembre 2011
*Une résa, une info pour My Boat Contactez le numero de mise en relation
Afficher le numéro
08 95 69 75 03
*3euros/appel : service valide 5 min